Program for Lavangsvekka 2017 kan du finne her: http://www.lavangen.kommune.no/nyheter/2017-nyheter/lavangsvekka-2017?lang=no.